Rintasyöpä

Rintasyöpä syntyy, kun rintakudoksen terveet ja hyvänlaatuiset solut alkavat muuttua pahanlaatuisiksi. Rintasyöpä on ollut jo pitkään suomalaisnaisten yleisin syöpä. Siihen sairastuu vuosittain 4 700 naista eli lähes joka kahdeksas nainen. Miesten rintasyöpä on harvinainen.

NORDCAN-tilasto syövän esiintyvyydestä Suomessa: Rintasyöpä

Rintasyövän riski suurenee iän myötä. Noin puolet rintasyövistä löydetään yli 60-vuotiailta naisilta, noin neljännes 25–49-vuotiailta ja toinen neljännes 50–59-vuotiailta. Vuosittain vain muutama alle 25-vuotias sairastuu rintasyöpään.

Rinnassa on 15–20 rauhasliuskaa (lobulus), joita sidekudos erottaa toisistaan. Rauhasliuskoja yhdistävät pienet tiehyet (ductus). Rintasyövän tavallisin tyyppi alkaa tiehyen soluista, ja siksi sitä kutsutaan duktaaliseksi eli tiehytperäiseksi. Valtaosa rintasyövistä on tiehytperäisiä. Lobuluksissa esiintyvää muotoa kutsutaan lobulaariseksi.

Muut rintasyövän kudostyypit (tubulaarinen, kribriforminen, musinoosi, medullaarinen ja papillaarinen, inflammatorinen ja Pagetin tauti) ovat harvinaisia.

Rintasyövän ennuste on parantunut, kun syövät todetaan aiempaa aikaisemmin ja hoitomenetelmät ovat kehittyneet. Tällä hetkellä lähes 90 prosenttia rintasyöpää sairastavista on elossa viiden vuoden kuluttua sairauden toteamisesta. 

Rintasyövän seulontatutkimuksilla pyritään löytämään rintasyövät mahdollisimman aikaisin. Suomalaiset kunnat järjestävät joka toinen vuosi maksuttoman seulonnan 50–59-vuotiaille ja niille 60–69-vuotiaille, jotka ovat syntyneet vuonna 1947 tai sen jälkeen. Maksuttomat rintasyöpäseulonnat laajenevat vähitellen kaikissa kunnissa 60–69-vuotiaisiin. Seulonnassa käytetään mammografiaa eli rinnoista otettavia röntgenkuvia. 

Rintasyövän seulonta >>

Rintojen koko, muoto ja kiinteys vaihtelevat iän myötä, mutta myös kuukautisten, raskauden ja imetyksen aikana. Rinnoissa ilmenevien poikkeavien muutosten ja oireiden havaitseminen on helpompaa, jos niitä seuraa säännöllisesti. Rintojen omatarkkailu kannattaa tehdä säännöllisesti.

Pidä huolta rinnoistasi >>

Rintasyövän aiheuttajat

Kaikkia rintasyövän aiheuttajia ei vielä tunneta. Se kuitenkin tiedetään, että hormonaaliset tekijät vaikuttavat rintasyövän syntyyn. Varhainen kuukautisten alkamisikä lisää jonkin verran riskiä sairastua rintasyöpään, samoin myöhään alkavat vaihdevuodet. Lapsettomuus ja ensimmäinen synnytys vasta yli 30-vuotiaana kasvattavat rintasyövän riskiä.

Vaihdevuosioireiden hoidossa käytettävä hormonikorvaushoito suurentaa rintasyövän riskiä, varsinkin jos hormonihoito kestää yli viisi vuotta ja sisältää sekä estrogeenia että keltarauhashormonia (progestiinia). Hormonikorvaushoidon aloittamista on syytä harkita huolellisesti. Ehkäisytablettien käyttö ei näytä vaikuttavan sairastumisriskiin. 

Myös ylipaino, runsas alkoholinkäyttö ja nuorella iällä annettu rinnan alueen sädehoito suurentavat riskiä sairastua rintasyöpään. Lapsena tai nuorena rinnan alueelle sädehoitoa saaneille suositellaan yleensä rintojen seurantatutkimuksia. Tavallisesti seurantaan sisältyy rintojen kaikututkimus (ultraäänitutkimus), magneettitutkimus tai mammografia 1–2 vuoden välein.

Rintasyövän perinnöllisyys

On arvioitu, että 5–10 prosenttia rintasyövistä johtuu perinnöllisestä alttiudesta. Rintasyövän perinnöllisyyttä on tutkittu viime vuosina paljon. Nykyisin tunnetaan kaksi selvästi rintasyövän riskiä suurentavaa geeniä: BRCA1 ja BRCA2. BRCA1-mutaation kantajien riski sairastua rintasyöpään on 44–78 prosenttia ja BRCA2-mutaation kantajien 31–56 prosenttia. Lisäksi näiden geenimutaatioiden kantajilla on 20–40 prosentin riski sairastua munasarjasyöpään. 

Suvussa kulkevaa rinta- ja munasarjasyöpäalttiutta on hyvä miettiä tarkemmin, jos sairastuneen omilla vanhemmilla, sisaruksilla tai lapsilla on rinta- tai munasarjasyöpä. Perinnöllisestä alttiudesta voi olla kyse myös silloin, jos rintasyöpä on löydetty hyvin nuorena tai rintasyövän kanssa esiintyy myös munasarjasyöpä.

Perinnöllistä rintasyöpäalttiutta on hyvä selvittää, jos 

  • olet sairastunut rinta- tai munasarjasyöpään alle 30-vuotiaana
  • kahdella ensimmäisen asteen sukulaisellasi (vanhemmat, sisarukset tai lapset) on rinta- tai munasarjasyöpä ja ainakin toinen on sairastunut alle 40-vuotiaana
  • kolmella tai useammalla ensimmäisen asteen sukulaisellasi on rinta- tai munasarjasyöpä ja ainakin yksi heistä on sairastunut alle 50 vuoden iässä
  • neljällä ensimmäisen asteen sukulaisellasi on todettu rinta- tai munasarjasyöpä iästä riippumatta
  • sinulla on rintasyövän lisäksi myös munasarjasyöpä 
  • olet nuori ja sinulla on molemminpuolinen rintasyöpä tai
  • olet miespuolinen ja sairastunut rintasyöpään.

Perinnöllinen alttius ei tarkoita sitä, että välttämättä sairastuu rintasyöpään, vaan kyse on tavallista suuremmasta riskistä sairastua. Mainittujen BRCA-geenien lisäksi tunnetaan muita geenivirheitä, jotka suurentavat rintasyövän riskiä mutta huomattavasti BRCA-mutaatioita vähemmän.

Syöpäjärjestöjen periytyvyysneuvonta >>

Syöpäsukuihin kuuluville suositellaan vuosittaista seurantaa. Yleensä vuoden välein tehdään mammografia ja rintojen kaiku- tai magneettitutkimus ja lääkärintutkimus 6–12 kuukauden välein. Seuranta aloitetaan yleensä 25–30 vuoden iässä tai 5–10 vuotta aikaisemmin kuin suvun nuorin jäsen on sairastunut. Seurantakäyntejä ei kannata aloittaa ennen 25 vuoden ikää.

Suojaavat tekijät

Rintasyövän ehkäiseminen ei ole mahdollista, mutta ylipainon välttäminen, liikunta ja imettäminen pienentävät rintasyövän riskiä.

Lue lisää

Rintasyövän oireet ja tutkimukset >>
Rintasyövän luokittelu >>
Rintasyövän hoito >>
Rintasyövän seuranta, uusiutuminen ja ennuste >>

Tietoa, tukea ja neuvoja rintasyöpään liittyen

 

Lähteet

Jahkola T, Hietanen H, Kuokkanen H, Rosenberg L, Rautalahti M. Rinnankorjausleikkauksen käsikirja. Helsinki: Suomen Syöpäpotilaat ry.

Joensuu H, Huovinen R, Leidenius M, Suominen S. Rintasyöpä. Kirjassa: Joensuu H, Roberts PJ, Kellokumpu-Lehtinen P-L, Jyrkkiö S, Kouri M, Teppo L, toim. Syöpätaudit. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2013, s. 595–620.

Joensuu H, Rosenberg-Ryhänen L. Rintasyöpäpotilaan opas. Helsinki: Suomen Syöpäpotilaat ry, 2014.

Suomen Rintasyöpäryhmä. Rintasyövän valtakunnallinen diagnostiikka- ja hoitosuositus. Helsinki, 2013.

Vehmanen L. Rintasyöpä: toteaminen ja ennuste. Lääkärikirja Duodecim. [Sähköinen aineisto, www.terveyskirjasto.fi, päivitetty 10.4.2012]


Päivitetty 23.4.2015