Rintasyöpä

Naisten yleisin syöpä on rintasyöpä, jossa rintakudoksesta löydetään syöpäsoluja. Suomessa todettiin vuonna 2011 4 865 uutta rintasyöpää. Noin joka 8. nainen sairastuu jossain elämänsä vaiheessa rintasyöpään. Miesten rintasyöpä on harvinainen: Suomessa todetaan noin 15–20 uutta tapausta vuodessa.

NORDCAN-tilasto syövän esiintyvyydestä Suomessa: Rintasyöpä

 

Ilmeneminen

Rintasyövän ilmeneminen alkaa 25. ikävuoden jälkeen ja lisääntyy iän myötä. Suomen Syöpärekisterin tietojen mukaan vuosittaisista rintasyöpätapauksista todetaan noin neljännes ikäryhmissä 25–49-vuotiaat, toinen neljännes ikäryhmissä 50–59 ja noin puolet yli 60-vuotiaiden naisten ikäryhmissä.

Rintasyövän ennuste on parantunut varhaisemman syövän toteamisen ja hoitomenetelmien kehittymisen ansiosta. Tällä hetkellä noin 89 % potilaista on elossa viiden vuoden kuluttua sairauden toteamisesta. Taudin varhaisen toteamisen mammografiaseulontojen avulla - on useissa tutkimuksissa havaittu vähentävän erityisesti yli 50-vuotiaiden naisten rintasyöpäkuolleisuutta. Nuoremmilla naisilla ei vastaavaa vaikutusta ole varmuudella voitu osoittaa.

Rintasyövän syitä ei suurelta osalta tiedetä. Taudin arvellaan olevan monisyinen ja joitain sairastumisriskiä lisääviä tekijöitä tunnetaan. Rintasyövän ehkäisymahdollisuuksia ei toistaiseksi tunneta, mutta tiedetään, että ylipainon välttäminen ja liikunta ovat hyödyllisiä myös rintasyöpävaaran vähentämisessä.

Suomen Rintasyöpäryhmä ry:n asettama asiantuntijatyöryhmä on laatinut valtakunnallisen rintasyövän toteamis- ja hoito-ohjeen, johon tässä esitettävä tieto perustuu.

Syöpätyypit

Rinnassa on 15–20 rauhasliuskaa (lobulus), joita sidekudos erottaa toisistaan. Rauhasliuskoja yhdistävät pienet tiehyet (ductus). Rintasyövän tavallisin tyyppi alkaa tiehyen soluista ja sitä kutsutaan duktaaliseksi eli tiehytperäiseksi. Valtaosa rintasyövistä on tiehytperäisiä. Lobuluksissa esiityvää muotoa kutsutaan lobulaariseksi. Sillä on muita rintasyöpätyyppejä hieman suurempi taipumus esiintyä molemmissa rinnoissa.

Tiehytperäisessä rintasyövässä tavataan varhainen, ns. in situ -muoto, jossa pahanlaatuiset solut eivät ole tunkeutuneet syvemmälle rintakudokseen vaan esiintyvät tiehyen sisällä. Tämän nimi on duktaalinen karsinooma in situ (DCIS). Tämä alkava syöpä ei lähetä etäpesäkkeitä ja sen ennuste on hyvä.

Lobulaarisen rintasyövän in situ -muotoa (LCIS) ei pidetä syöpänä, vaan rintasyövän vaaratekijänä. Joka neljännellä naisella, jolla on todettu LCIS, löydetään rintasyöpä 25 vuoden kuluessa.

Muut rintasyövän kudostyypit (tubulaarinen, kribriforminen, musinoosi, medullaarinen ja papillaarinen) ovat harvinaisia. Medullaarista tyyppiä lukuunottamatta nämä uusivat harvemmin kuin duktaalinen ja lobulaarinen muoto. Medullaarisen rintasyövän ennuste on samanlainen kuin yleisten muotojen. Harvinainen rintasyöpä on myös Pagetin tauti, jonka merkkinä nännissä on vetistävä ihottuma. Tällöin maitorauhastiehyistä löytyy syöpäsoluja (in situ-muutos) ja harvemmin syvemmälle rauhaskudokseen tunkeutuva syöpä.

Inflammatorinen rintasyöpä on myös melko harvinainen ja tarkoittaa rintasyöpää, jonka yhteydessä esiintyy rintarauhasen tulehdusoireisto. Se voi esiintyä duktaalisen tai lobulaarisen syövän yhtydessä. Rinta on punainen, kuumottava ja turvonnut. Inflammatorinen rintasyöpä on vaikeammin hoidettavissa kuin muut rintasyöpätyypit.

Syyt

Monet luulevat, että rintasyöpä on lähtenyt kehittymään rintaan osuneesta iskusta. Näin ei asianlaita kuitenkaan ole. Rintasyöpä ei myös tartu.

Rintasyövän perinnöllisyys on ollut viime vuosina tiiviin tutkimuksen kohteena. Tutkimuksissa on selvinnyt, että nykytiedon mukaan 5–10%:ssa tapauksista rintasyöpää voidaan pitää perinnöllisenä.

Suvussa kulkevaa perinnöllistä rinta- ja munasarjasyöpäalttiutta on hyvä miettiä tarkemmin, jos kyseisiä sairauksia on todettu ensimmäisen asteen sukulaisilla (vanhemmat, sisaret ja veljet, lapset). Sukulaisuutta arvioitaessa terveitä miehiä ei oteta huomioon. Perinnöllisestä alttiudesta voi olla kyse myös silloin, jos henkilö on sairastunut hyvin nuorena, hänellä on sekä rinta- että munasarjasyöpä tai sairastunut on mies.

Perinnöllistä syöpäalttiutta on hyvä selvittää, mikäli:

 • kolmella tai useammalla ensimmäisen asteen sukulaisella on rinta- tai munasarjasyöpä ja ainakin yksi tapaus on todettu alle 50 vuoden iässä
 • kahdella ensimmäisen asteen sukulaisella on rinta- tai munasarjasyöpä ja ainakin toisella heistä sairaus on todettu alle 40-vuotiaana tai rintasyöpä on molemminpuolinen tai toinen sairastuneista on mies
 • kahdella ensimmäisen asteen sukulaisella on munasarjasyöpä
 • potilas on sairastunut rinta- tai munasarjasyöpään alle 30-vuotiaana tai hänellä on todettu sekä rinta- että munasarjasyöpä iästä riippumatta

Hormonaalisilla tekijöillä on merkitystä rintasyövän synnyssä. Varhainen kuukautisten alkamisikä lisää jonkin verran riskiä sairastua rintasyöpään. Myöhään alkavat vaihdevuodet lisäävät myös sairastumisvaaraa. Lapsettomuus tai ensimmäinen synnytys yli 30-vuotiaana altistaa jossain määrin rintasyövälle. Imetyksellä on todennäköisesti rintasyövältä suojaavaa vaikutusta.

Ehkäisytablettien käyttö ei näytä vaikuttavan sairastumisriskiin, mutta pitkäaikainen hormonikorvaushoito vaihdevuosi-iän jälkeen lisää jonkin verran rintasyövän vaaraa. Tämän hoidon edut vaihdevuosioireiden, verisuonisairauksien ja luuston haurastumisen ehkäisemisessä eivät uusimpien tutkimusten mukaan ole niin selviä kuin aiemmin on arveltu, joten hormonikorvaushoitojen aloittamista on syytä punnita huolellisesti.

Ylipaino vaihdevuosi-iän jälkeen altistaa rintasyövän kehittymiselle. Runsas alkoholinkäyttö on myös rintasyövän vaaratekijä. Naisen altistuminen ionisoivalle säteilylle aiheuttaa soluissa vaurioita, jotka useita vuosia myöhemmin voivat johtaa rintasyövän kehittymiseen. Tämä on todettu mm. säteily- onnettomuuksien yhteydessä. Jos nainen on saanut lapsena tai nuorena sädehoitoa niin, että sitä on kohdistunut myös rintarauhaskudokseen, rintasyöpävaara on suurentunut. Tällöin on syytä aloittaa rintojen seuranta jo kymmenen vuoden kuluttua sädehoidon päättymisestä. Seurannassa suositellaan mammografiaa ja/tai ultraäänitutkimusta 1-2 vuoden välein. Erityisen alttiita säteilylle ovat lapset ja nuoret, joiden rintakudos on kehittymässä.

Yllä mainitut tekijät lisäävät tilastollista vaaraa sairastua rintasyöpään, mutta eivät tarkoita että nainen, jolla on näitä riskitekijöitä, ilman muuta sairastuisi. Yli puolella naisista, jotka ovat saaneet rintasyövän, ei ole yhtään yllämainituista riskitekijöistä.

Oireet ja tutkimukset

Kyhmy rinnassa

Tavallisesti nainen itse tuntee kyhmyn rinnassaan. Lääkäri tutkii rinnan ja lähettää potilaan röntgenkuvaan, jota kutsutaan mammografiaksi. Tarvittaessa rinta voidaan tutkia myös kaiku- eli ultraäänitutkimuksella. Näiden tutkimusten yhteydessä kyhmystä usein otetaan ohut- tai paksuneulanäyte, jolloin saadaan soluja tai kudospala tutkittavaksi mikroskoopissa. Jos jokin näistä tutkimuksista osoittaa kyseessä olevan syövän tai herättää epäilyn, potilas ohjataan leikkaushoitoon.

Jos lääkärin tutkimus, mammografia ja neulanäyte viittaavat hyvänlaatuiseen muutokseen, suositellaan mammografian ja lääkärin tekemän rinnan tunnustelun uusimista 1-2 vuoden välein. Jos yksikin kolmesta tutkimuksesta viittaa syöpään, tulee kyhmy poistaa. Tutkimukset toistetaan aikaisemmin, jos potilaalle ilmaantuu rintaan uusia oireita tai muutoksia.

Kainalossa kyhmynä tuntuva suurentunut imusolmuke on joskus syövän ensioire. Sitä tutkitaan kuten rintakyhmyä.

Nännistä erittyvä neste

Joskus rintasyövän oireena voi olla nännistä erittyvä kirkas tai verinen neste. Joka kymmenenneltä naiselta löytyy tämän oireen taustalta rintasyöpä. Eritteen syytä selvitetään ruiskuttamalla varjoaine maitotiehyeeseen. Tutkimusta kutsutaan galaktografiaksi tai duktografiaksi. Ruiskutuksen jälkeen otetaan välittömästi mammografia. Tämä voi paljastaa tiehyen sisäisen kasvaimen. Ennen leikkausta voidaan myös ruiskuttaa varjoaineväriaineseos, joka auttaa sairaan tiehyen poistamisessa. Nännineritteen solututkimus ei yksinään sulje syövän mahdollisuutta luotettavasti pois.

Rintarauhasen punotus ja turvotus

Rintarauhasen punoitus ja turvotus johtuu yleensä rintarauhasen tulehduksesta eli mastiitista. Se hoidetaan antibiooteilla. Joskus harvoin nämä oireet ovat syövän aiheuttamia (ns. inflammatorinen rintasyöpä), eikä tulehdus parane antibiooteilla.

Nänninpihan ihottuma

Nänninpihan ihottuma voi olla oire Pagetin taudista, joka todetaan ottamalla ihosta kudosnäyte tutkittavaksi mikroskoopissa.

Rintarauhaskysta

Rinnoissa esiintyy melko usein nesterakkuloita eli kystia. Ne tuntuvat kyhmyiltä. Kaikututkimus eli ultraäänitutkimus on paras menetelmä niiden toteamiseen. Myös mammografia otetaan, sillä vaikka kysta onkin hyvänlaatuinen muutos, saattaa sen yhteydessä olla joskus olla syöpä. Kystaneste on syytä tutkia mikroskoopissa. Jos rakkula oireilee (tavallisesti yli senttimetrin kokoinen rakkula), se tyhjennetään neulalla. Ontelo saatetaan täyttää ilmalla, joka ehkäisee kystan uusiutumista.

Harvinaisissa tapauksissa syöpä on levinnyt laajalle elimistöön jo toteamisvaiheessa, jolloin oireet voivat olla monimuotoiset.

Oireeton syöpä

Useimmiten syöpä on kivuton, mutta se voi aiheuttaa myös kipua tai pistelyn tunnetta rinnassa. Nykyisin suuri osa rintasyövistä todetaan mammografia-tutkimuksessa, vaikka nainen ei ole huomannut rinnassaan mitään erityistä. Jos mammografian perusteella voidaan epäillä syöpää, tehdään tarvittaessa kaikututkimus ja otetaan ohut- tai paksuneulanäyte muutoksen luonteen selvittämiseksi.

Tietoa, tukea ja neuvoja rintasyöpään liittyen

 • Syöpäjärjestöjen valtakunnalliseen, maksuttomaan neuvontapalveluun voi ottaa yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse ja chat-neuvonnan kautta. Kysymyksiin vastaavat neuvontahoitajat, jotka ovat syöpään erikoistuneita terveyden- ja sairaanhoitajia.
  Yhteystiedot ja päivystysajat >>
 • Maakunnallisilla syöpäyhdistyksillä on neuvontapalveluja, joista saa parhaiten tietoa suoraan yhdistyksiltä.
  Yhteystiedot >>
 • Jos syövän perinnöllisyys askarruttaa, Syöpäjärjestöt tarjoaa periytyvyysneuvontaa. Lue lisää, mitä periytyvyysneuvonnassa tehdään>>


Päivitetty 21.5.2013