Hoidot ja elämä hoitojen aikana

Miten eturauhassyöpää hoidetaan?

Syövän hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti. Eturauhassyövän hoidon valintaan vaikuttavat kasvaimen koko ja eturauhasen tilavuus (brakyhoidossa), sijainti, solujen pahanlaatuisuus, Gleason-luokitus, PSA-arvo sekä sairauden levinneisyys. Lisäksi siihen vaikuttavat potilaan ikä, yleiskunto, muut perussairaudet ja lääkitykset sekä elämäntilanne.

Paikallisen eturauhassyövän hoidossa vaihtoehtoja on kolme: laaja eturauhasen poistoleikkaus (prostatektomia), laaja sädehoito (ulkoinen tai kudoksen sisäinen) ja seuranta tai näiden hoitojen yhdistelmä.

Paikallisesti levinneen eturauhassyövän ensisijaisena hoitona on hormonihoito tai eturauhasen ulkoinen sädehoito, johon liitetään hormonihoito. Myös hormonihoidon yhdistämistä leikkaushoitoon voidaan harkita.

Jos eturauhassyöpä on levinnyt laajalle, hoidon tavoite ei ole välttämättä enää parantaa tautia – vaan hyvä ja mahdollisimman oireeton elämä. Tällöin hoitona käytetään pääasiallisesti hormonaalista hoitoa, minkä lisäksi kipuja ja oireita voidaan hoitaa sädehoidolla, eturauhasen höyläyksellä ja kipulääkkeillä.

Lääkäri antoi minulle kaksi vaihtoehtoa, joko ulkoinen sädehoito tai laaja leikkaus. Kumpi minun kannattaa valita?

Kysymykseen ei ole yksiselitteistä vastausta. Samaa sairautta voi hoitaa eri tavoilla.

Hoitomuodoista, niiden vaikutuksista ja haittavaikutuksista kannattaa keskustella hoitavan lääkärin kanssa. Sairastunut voi myös osallistua paikallisten syöpäyhdistysten järjestämiin ensitietoiltoihin ja saada niistä tietoa päätöksen tueksi.

Menin lääkäriin selkäkipujen takia ja minulta todettiin pitkälle edennyt eturauhasen syöpä. Miksi alkuperäistä kasvainta ei leikata pois?

Leikkausta ei suositella, jos sen hyöty on pieni, sillä leikkaukseen liittyy myös riskejä.

Alkuperäisen kasvaimen poistoleikkaus ei auta paljoa, jos sairaus on valmiiksi levinnyt laajalle. Tällöin keskitytään hoitamaan sairauden aiheuttamia oireita.

Urologi suositteli minulle leikkausta. Kannattaisiko minun kysyä toisen lääkärin mielipidettä?

Aina on mahdollista kysyä toisen lääkärin mielipidettä. Hoitava lääkäri ei pahoita siitä mieltään. Tärkeintä on, että sairastunut tuntee saavansa riittävästi tietoa ja tukea. Luottamuksellinen hoitosuhde edistää sopeutumista.

Miksi en saa brakyhoitoa?

Brakyhoidon valintaan vaikuttavat eturauhasen tilavuus, PSA-taso, kasvaimen koko ja Gleason-luokka sekä potilaan ikä, yleiskunto, muut mahdolliset perussairaudet ja lääkitykset. Hoitava lääkäri arvioi hoidon oletetut hyödyt ja haitat.

Brakyhoitoa ei suositella, jos potilaalla on runsaita virtsaamisvaivoja, huono virtsasuihku, suuri jäännösvirtsan määrä, kookas eturauhanen tai eturauhasen keskilohko tai hänelle on juuri tehty eturauhasen höyläys.

Miksi minulle annetaan hormonihoitoa? Miten se vaikuttaa?

Hormonihoito voi hidastaa eturauhasen syöpäkudoksen kasvua ja pienentää kasvaimen kokoa. Eturauhasen syöpäkudos on yleensä riippuvainen mieshormoneista, minkä takia hoidon tavoitteena on estää miessukuhormonien eli androgeenien eritys tai niiden vaikutus eturauhaseen. Hormonaalista hoitoa voidaan antaa sekä sairauden varhaisvaiheessa että edenneessä eturauhassyövässä.

Hormonihoito voi aiheuttaa potilaalle haittavaikutuksia, kuten hikoilua, kuumia aaltoja, kasvojen punotusta, impotenssia, osteoporoosia tai lihasmassan vähenemistä. Hoidon haittavaikutuksia voidaan kuitenkin hoitaa.

Voiko hormonilääkityksen aikana käyttää alkoholia?

Alkoholinkäyttöä ei suositella syövän aktiivihoitojen aikana. Alkoholi on myös syöpävaarallista ainetta eli sen käyttö lisää syövän vaaraa. Syövän toteamisen jälkeen alkoholinkäyttö kannattaakin lopettaa tai käyttää sitä mahdollisimman vähän.

Mitä kryohoito on ja missä annetaan?

Kryohoidossa eturauhanen jäädytetään nestemäisellä typellä, missä apuna käytetään kaikukuvausta. Hoito soveltuu paikallisen eturauhassyövän hoitoon sekä mahdollisesti ensin sädehoidolla hoidetun ja sitten uusiutuneen eturauhassyövän hoitoon.

Kryohoidon mahdollisuutta voi kysyä omalta lääkäriltä.

Mitä tapahtuu, jos en halua hoitoja?

Potilas voi päättää oman sairautensa hoidosta yhdessä hoitavan lääkärin kanssa. Tarjotusta hoidosta on myös mahdollisuus kieltäytyä. Ennen päätöstä sairastuneella pitää kuitenkin olla riittävästi tietoa sairaudesta ja sen ennusteesta, aikaa päätöksen tekemiseen sekä mahdollisuus keskustella vaihtoehdoista hoitavan lääkärin kanssa.

Ilman hoitoja syöpä jatkaa kasvuaan. Sen vaikutus sairastuneen elämänlaatuun ja elinaikaan riippuu syövän tyypistä ja levinneisyydestä. Suuri osa eturauhasen syövistä käyttäytyy hyvin rauhallisesti, mutta kasvaimen käyttäytymistä ei ole aina helppo ennustaa. Asiaa kannattaa kysyä omalta lääkäriltä.

On tärkeää, että sairastunut ymmärtää hoidosta kieltäytymisen merkityksen. Päätöksen ei tarvitse olla lopullinen. Jos sairastunut muuttaa mielensä ja haluaa sairauttaan tai sen oireita hoidettavan myöhemmin, se on mahdollista.

Hormonihoito ei enää tehoa ja syöpä on levinnyt. Voidaanko minua vielä hoitaa?

Tällaisessa tilanteessa keskitytään hoitamaan kipuja ja oireita sädehoidolla, eturauhasen höyläyksellä ja kipulääkkeillä. Tällöin hoidon tavoitteena ei ole enää parantaa tautia, vaan varmistaa mahdollisimman hyvä elämänlaatu.

Eturauhassyöpä leviää yleensä luustoon, ja sädehoitoa voidaan käyttää etäpesäkkeiden aiheuttamien luustokipujen hoitoon. Kasvaimen tai etäpesäkkeiden kasvua voi puolestaan hidastaa solunsalpaajahoidolla. Eturauhasen höyläysleikkaus helpottaa virtsaamisvaikeuksia. Lisäksi käytetään riittävää kipulääkitystä.


Päivitetty 6.4.2009