Suomen Syöpärekisterin tehtävät

Suomen Syöpärekisteri

    • tuottaa tietoja syöpäongelman laajuudesta ja odotettavissa olevista muutoksista,
    • tuottaa valtakunnallisia ja alueittaisia syöpään sairastuneiden potilaiden eloonjäämislukuja syövänhoitoyksiköiden hoitotulosten vertailukohdaksi,
    • toimii asiantuntijaelimenä syöpätautien epidemiologiaan liittyvissä kysymyksissä ja joukkotarkastusten ja muiden syöväntorjuntatoimien suunnittelussa sekä arvioi näiden toimien vaikuttavuutta sekä
    • tutkii syöpäongelmaa – mm. syövän syitä ja hoitojen vaikuttavuutta – epidemiologisin ja tilastollisin menetelmin, tarjoaa ulkopuolisille tutkijoille aineistoja ja auttaa heitä tutkimusten suunnittelussa ja toteutuksessa sekä ohjaa väitöskirjatöitä.

SYÖPÄTAUTIEN REKISTERÖINTI

Syöpätautien rekisteröinti Suomessa aloitettiin maanlaajuisesti vuonna 1953. Silloin lääkintöhallitus pyysi kiertokirjeessään jokaista Suomessa toimivaa lääkäriä, sairaalaa ja laboratoriota ilmoittamaan kaikki tietoonsa tulleet syöpätapaukset tai sellaiseksi epäillyt syöpätilastoon, jota ylläpidetään Suomen Syöpärekisterissä. Vuodesta 1961 syöpäilmoitusten lähettäminen on ollut pakollista.

Lääkäreiltä, sairaaloista ja laboratorioista saapuvista syöpäilmoituksista sekä Tilastokeskuksesta saatavista kuolintodistustiedoista muokataan tilastolliseen käyttöön soveltuva tietokanta, josta tuotetaan taulukoita ja muita yhteenvetoja mm. julkaistavaksi Syöpärekisterin raportteina ja osana Suomen ja EU:n virallisia tilastoja. Syöpärekisteritiedosto sisältää tiedot periaatteessa kaikista vuodesta 1953 lähtien Suomessa todetuista syövistä. Rekisterin kattavuus kiinteiden kasvainten osalta on lähes 100% (Teppo ym. 1994).

Rekisteritiedoston ja muiden, moninaisiin tutkimustarkoituksiin erikseen koottujen aineistojen pohjalta tehdään laajaa tilastollista ja epidemiologista tutkimustyötä. Viidenkymmenen vuoden aikana on ilmestynyt noin 1500 tieteellistä artikkelia ja valmistunut noin 100 väitöskirjaa, joissa Syöpärekisterin tutkijoilla tai aineistolla on ollut keskeinen merkitys. Suomen Syöpärekisterin osana toimivassa joukkotarkastusrekisterissä tehdään valtakunnallisiin syöpäseulontoihin liittyvää tutkimusta.

Syöpärekisterin tietoja voidaan käyttää ainoastaan tieteellistä tutkimusta ja tilastointia varten. Yksilökohtaisia tietoja tarvitsevat tutkijat hakevat sosiaali- ja terveysministeriön tai Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen luvan tietojen saamista varten (ks. lupahakemusohjeet ja -lomake sivulta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos).

Tämä teksti on mukailtu Eero Pukkalan, Risto Sankilan ja Matti Rautalahden kirjoittamasta julkaisusta Syöpä Suomessa 2006, (Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisuja nro 71).