Työ ja syöpä Pohjoismaissa (NOCCA)

Projektin johtaja: Eero Pukkala, Suomen Syöpärekisteri

Pääyhteistyökumppanit Lotti Barlow, EPC Center for Epidemiology, Tukholma; Paolo Boffetta, IARC, Lyon; Holmfridur Gunnarsdottír ja Víðir Kristjánsson, Administration of Occupational Safety & Health, Reykjavik; Kristina Kjærheim, Tor Haldorsen, Jan Ivar Martinsen ja Elisabete Weiderpass Vainio, Norwegian Cancer Registry, Oslo; Johnni Hansen, Danish Cancer Society, Kööpenhamina; Timo Kauppinen ja Pirjo Heikkilä, Työterveyslaitos, Helsinki; Kaare Lenvik ja Torill Woldbæk, Statens Arbeidsmiljoinstitutt, Oslo; Elsebeth Lynge, University of Copenhagen; Pär Sparén ja Nils Plato, Karolinska sjukhuset, Tukholma; Laufey Tryggvadottír, Icelandic Cancer Registry, Reykjavik

Yhdistämällä väestölaskentojen ammattitietoja syöpärekisteritietoihin on saatu luotettavia arvioita hyvinkin harvinaisten tautien ammattiriippuvuuksista. Vuonna 2005 käynnistetyn yhteispohjoismaisen NOCCA-tutkimuksen (Nordic Occupational Cancer) tavoitteena on muuntaa ammattinimekekohtaiset syöpävaara-arviot työssä esiintyviä  vaaratekijöitä koskeviksi ammattialtistematriisien avulla. Työterveyslaitoksella laaditun ja perusteellisesti testatun suomalaisen FINJEM-matriisin pohjalta tehdään myös Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin olosuhteita vastaavat matriisit. Tutkittavia kohteita ovat perinteisten kemikaalien yms. myös nykyisen työelämän uudet haasteet, esim. stressi, työliikunnan vähyys ja jopa työuran takia myöhentyneen lasten hankinnan aiheuttama syöpien lisäys. Erityisesti panostetaan naisten työperäisen syövän tutkimukseen, jota on perinteisesti tutkittu varsin vähän. Yhteispohjoismaiseen tietokantaan kertyy noin 4 miljoonaa syöpätapausta, mikä on 10-1000 kertaa enemmän kuin aiemmissa työn ja syövän yhteyttä koskeneissa tärkeimmissä tutkimuksissa.

NOCCA-projektin rahoituksesta vuosina 2005-2007 vastaa Pohjoismainen Syöpäunioni. Lisätietoa hankkeesta löytyy englanniksi NOCCA-hankkeen tutkimussuunnitelmasta.

NOCCA-epidemiologityöryhmä kokouksessaan Hafjellissa helmikuussa 2005. Lakritsipiiput muistuttavat siitä, että työhön liittyvä tupakointikin on tutkimuskohteena.
NOCCA-ammattialtistematriisia tekevä työryhmä kokouksessaan Hirvihaaran kartanon mopomuseossa elokuussa 2005.