Tshernobyl ei ole lisännyt syöpiä Suomessa

Tshernobyl- laskeuma ei ole lisännyt kokonaissyöpien määrää Suomessa

Säteilyturvakeskuksen, Syöpärekisterin ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rekisteritutkimuksessa selvitettiin, onko suomalaisten kokonaissyöpien määrä muuttunut Tshernobyl-onnettomuuden jälkeisen säteilyaltistumisen seurauksena. Tutkimuksessa ei saatu viitteitä siitä, että syöpäilmaantuvuus olisi kohonnut Tshernobyl-laskeumasta johtuen onnettomuutta seuranneena vuosikymmenenä tai sen jälkeen.

Tutkimukseen valittiin onnettomuuden jälkeen vähintään vuoden pysyvästi samoissa pientaloissa asunut Suomen väestö (noin 2 miljoonaa henkilöä).  Analyysi perustui maan kattavaan 250 m x 250 m karttaruudukkoon ja kaikkiin Syöpärekisteristä saatuihin syöpätapauksiin pois lukien rinta-, eturauhas- ja keuhkosyövät, joiden yleisyyden alueelliset erot riippuvat suuresti seulonta-aktiivisuuden tai tupakoinnin vaihtelusta. Maa jaettiin neljään säteilyaltistumisalueeseen, mikä perustui STUKissa tehtyihin ulkoisen säteilyn mittauksiin. Syöpäilmaantuvuutta altistumisalueilla verrattiin ennen Tshernobyl-onnettomuutta ja sen jälkeen (vuosina 1988-2007).

Pienten säteilyannosten terveysvaikutusten ymmärtäminen on tärkeää, koska kaikki altistuvat väistämättä jatkuvasti pienille määrille säteilyä. Aikaisemmin Suomessa on selvitetty, että säteilylle herkimpinä pidetyt syövät, lasten leukemia ja kilpirauhassyöpä, eivät ole lisääntyneet Tshernobylin-onnettomuuden seurauksena. Ruotsalaisessa tutkimuksessa on kuitenkin raportoitu, että Ruotsissa eniten Tshernobyl-laskeumaa saaneilla alueilla olisi esiintynyt odotettua enemmän syöpiä onnettomuutta seuranneena vuosikymmenenä. Pääpaino niin ruotsalaisessa kuin tässä uudessa suomalaisessa tutkimuksessa oli tutkia tätä esitettyä pienten säteilyannosten kykyä nopeuttaa piilevän syövän kehittymistä taudiksi. Tutkimuksessa pystyttiin käyttämään hyväksi maamme korkealaatuisia rekistereitä, joten analyysi perustui hyvin suureen tutkimusväestöön.

Kurttio Päivi, Seppä Karri, Pasanen Kari, Patama Toni, Auvinen Anssi, Pukkala Eero, Heinävaara Sirpa, Arvela Hannu, Hakulinen Timo: Fallout from the Chernobyl accident and overall cancer incidence in Finland. Cancer Epidemiology (In press 2013). http://dx.doi.org/10.1016/j.canep.2013.05.006

Tshernobyl-onnettomuuden jälkeisen vuoden aikana Suomeen tulleesta laskeumasta saatu ulkoisen säteilyn annos 8 km x 8 km karttaruuduissa pientaloissa asuneilla suomalaisilla. Suomalaisten keskimääräinen vuosittainen säteilyannos kaikista lähteistä on noin 4 mSv.