Syöpähoitojen vaikutus uuden syövän vaaraan

Syyskuussa 2005 julkaistu laaja kansainvälinen tutkimus (viite alempana) kertoo, että kivessyövästä selviytyneiden miesten vaara sairastua toiseen syöpään on selvästi suurentunut: kun 35-vuotiaan miehen todennäköisyys sairastua syöpään seuraavan 40 vuoden kuluessa on noin yksi neljästä, 35-vuotiaan kivessyöpäpotilaan vastaava todennäköissyys noin yksi kolmesta.

Tutkimus perustuu poikkeuksellisen suureen potilasmäärään hyvin pitkältä ajalta: seurannassa oli yli 40000 kives-syöpäpotilasta 14 syöpärekisteristä Pohjois-Amerikasta ja Euroopasta (myös Suomesta) vuosilta 1943-2001; uusia syöpiä heillä oli 2 285.

Kivessyövän sairastaneiden riski saada uusi vaara alkoi olla koholla noin 10 vuotta hoitojen jälkeen. Suhteellinen vaara sairastua uuteen syöpään oli suurin nuorena kivessyöpään sairastaneilla, mutta tämä johtuu pitkälti siitä, että niissä ikäluokissa syöpä vertailuväestössä on kovin harvinainen. Absoluuttinen riskilisä oli toki suurin vanhoissa ikäluokissa (ks. kuvio).

Aiemmin käytetyt korkeat sädehoitoannokset näyttävät lisäävän uuden syövän vaaraa, mutta myös solunsalpaaja- ja hormonihoitojen seurauksena on kohonnut syöpäriski. Nykyään sädeannoksia on pienennetty ja sädetyksen kohdealueet ovat tarkentuneet. Kivessyövästä selviytyneillä oli suurentunut riski saada lähielinten (virtsarakko, haima, munuaiset, maha) syöpiä, mutta suuri tutkimus paljasti myös ensimmäistä kertaa kohonneen riskin sairastua keuhkopussin mesotelioomaan ja ruokatorven syöpään.

Hoidot ovat välttämättömiä kivessyövän taltuttamiseksi, mutta koska tautia esiintyy poikkeuksellisen nuorella iällä, keskimäärin noin 30-vuotiaana, ja koska yli 90 % paranee taudistaan, hoidon sivuvaikutukset on syytä tuntea.

Tutkimus on osa laajempaa Yhdysvaltain kansallisen syöpäinstituutin (NCI) kanssa tehtävää syövän hoitojen vaikutusta uuden syövän vaaraan koskevaa kokonaisuutta, josta on aiemmin julkaistu suuri joukko julkaisuja, ja uusia on tekeillä. Suomen Syöpärekisterin puolesta tutkimuksen vastaavana tutkijana on Eero Pukkala, kliinisten yksityiskohtien osalta päävastuu on prof. Heikki Joensuulla (HUS).

Ylimääräinen suhteelinen vaara (excess relative risk) ja ylimääräinen absoluutinen vaara (excess absolute risk) sairastua kiinteisiin kasvaimiin eri-ikäisinä kivessyöpään sairastuneilla miehillä 10 vuotta kivessyövän toteamisen jälkeen.

 

Ylimääräinen suhteelinen vaara (excess relative risk) ja ylimääräinen absoluutinen vaara (excess absolute risk) sairastua kiinteisiin kasvaimiin eri-ikäisinä kivessyöpään sairastuneilla miehillä 10 vuotta kivessyövän toteamisen jälkeen.

Viite: Lois B. Travis, Sophie D. Fosså, Sara J. Schonfeld, Mary L. McMaster, Charles F. Lynch, Hans Storm, Per Hall, Eric Holowaty, Aage Andersen, Eero Pukkala, Michael Andersson, Magnus Kaijser, Mary Gospodarowicz,Timo Joensuu, Randi J. Cohen, John D. Boice, Jr., Graça M. Dores, Ethel S. Gilbert. Second cancers among 40 576 testicular cancer patients: focus on long-term survivors. J Natl Cancer Inst 2005;97:1354–65.