Palomiehillä syöpiä tavanomainen määrä

 

Palomiesten syöpäriski Pohjoismaissa   

Helmikuussa 2014 ilmestyi tieteellisessä Occupational and Environmental Medicine –lehdessä artikkeli suuresta yhteispohjoismaisesta palomiesten syöpäriskiä koskevasta tutkimuksesta (Pukkala ym.). Palomiehet saattavat altistua työssään aika ajoin lukuisille syövän vaaraa lisääville aineille ja siksi kansainvälinen syöväntutkimuskeskus (IARC) on luokitellut palomiestyön kokonaisuudessaan mahdollisesti syöpävaaraa lisääväksi. Tietoa palomiesten syöpäriskeistä on kuitenkin ollut niukasti saatavilla. Siksi Pohjoismaissa palomiesten terveyskysymyksistä kiinnostuneet tahot toivoivat asiaa tutkittavan yhteispohjoismaisen kaikkien ammattien syöpävaaraa koskevan NOCCA-tutkimushankkeen aineistolla.
Tutkimukseen valittiin vuosien 1960-1990 pohjoismaiden väestölaskennoista miehet, joiden ammatti oli palomies, yhteensä 16422 miestä. Näistä 4740 oli suomalaisia. Heidän myöhempää syöpäriskiään seurattiin kansallisten syöpärekisterien avulla parhaimmillaan 45 vuoden ajan. Kaikkiaan Pohjoismaiden palomiehillä oli 2653 syöpää, mikä on hieman enemmän kuin samankokoisella ja -ikäisellä miesväestöllä keskimäärin. Tilastollisesti merkitsevästi tavanomaista suurempia syöpämääriä havaittiin alle 50-vuotiaiden eturauhassyövässä ja ihomelanoomassa ja yli 70-vuotiaiden entisten palomiesten myeloomassa, keuhkosyövässä (adenokarsinooma) ja mesotelioomassa. Kivessyöpää, jonka kohdalla aiemmat maailmalla julkaistut tutkimukset ovat viitanneet suurentuneeseen syöpäriskiin, oli pohjoismaisilla palomiehillä selvästi vähemmän kuin miehillä yleensä.
Suomalaisilla palomiehillä syöpiä oli 484 ja riski 3 % tavanomaista suomalaismiesten syöpäriskiä pienempi. Eturauhassyöpiä suomalaispalomiehillä todettiin kuitenkin suhteellisesti viidennes enemmän kuin suomalaismiehillä keskimäärin. Sitä ei voitu selvittää, voisiko eturauhassyöpien suurentunut määrä liittyä siihen, että palomiehille olisi tehty terveystarkastuksissa PSA-testejä useammin kuin miehille keskimäärin.
Pohjoismaiset tulokset ovat hyvin samansuuntaisia kuin samassa lehdessä julkaistavat yhdysvaltalaisia palomiehiä koskevat tulokset (Daniels ym.). Tämä vähentää todennäköisyyttä, että havaitut riskit olisivat sattumaa. Mesotelioomariskin ilmeinen syy on asbesti ja muita suurentuneita riskejä saattavat selittää esim. PAH-yhdisteet. Myös yötyön on arvioitu voivan lisätä hieman syöpien määrää.

Viitteet:

Pukkala E, Martinsen JI, Weiderpass E, Kjaerheim K, Lynge E, Tryggvadottir L, Sparén P, Demers P. Cancer incidence among firefighters – 45 years of follow-up in five Nordic countries. Occup Environ Med (in press).

Daniels RD, Kubale TL, Yiin JH, et al. Mortality and cancer incidence in a pooled cohort of US firefighters from San Francisco, Chicago and Philadelphia (1950-2009). Occup Environ Med (in press; Epub ahead of print doi: 10.1136/oemed-2013-101662).

Lisätiedot:
Eero Pukkala
Tutkimusjohtaja, Suomen Syöpärekisteri
Epidemiologian professori, Tampereen yliopisto
eero.pukkala@cancer.fi
Puh 050 300 2413

Näin NOCCA-tutkimus tehtiin 

  • Maailman suurinta ammattien ja syöpäsairastuvuuden yhteyttä selvittävää Nordic Occupational Cancer (NOCCA) –projektia johtaa Eero Pukkala Suomesta, ja sitä on toteuttamassa kymmeniä tutkijoita kaikista Pohjoismaista ja enenevissä määrin myös muista maista.
  • Tärkein rahoittaja Pohjoismainen syöpäunioni, NCU (Nordic Cancer Union).
  • Tutkimus kattaa 15 miljoonaa ihmistä Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Norjasta ja Islannista.
  •  Ammatit väestölaskennoista 1960, 1970, 1980/81 tai 1990; ammatin määrittely 30-64-vuotiaana.
  • Seuruuaikana näillä ihmisillä oli 2,8 miljoonaa varsinaista syöpätapausta ja satoja tuhansia muita Pohjoismaiden syöpärekistereihin kerättyjä kasvaintautitapauksia. 
Projektin kotisivuilla http://astra.cancer.fi/NOCCA/ on seikkaperäistä tietoa hankkeesta englanniksi, mutta sieltä voi kuka tahansa poimia taulukkomuotoista tietoa itseään kiinnostavasta syöpälajista tai ammattialasta myös selvällä suomen kielellä (http://astra.cancer.fi/NOCCA/tables-sites-fin.html).