Maksansiirtopotilailla lisääntynyt syöpävaara

Elinsiirron jälkeinen hyljinnän estolääkityksen tiedetään altistavan syövälle. Tutkimme syöpävaaran suuruutta potilasjoukossa, joka käsitti kaikki Suomen 540 maksansiirtopotilasta vuosilta 1982-2005. Suomen Syöpärekisterin avulla heiltä löytyi 39 maksan siirron jälkeistä syöpää, mikä tarkoittaa 2,6-kertaista syöpävaaraa muuhun väestöön nähden. Tulosten perusteella voidaan arvioida, että yksi kuudesta potilaasta sairastuisi johonkin syöpään 20 vuoden kuluessa maksansiirrosta.

Erilaisista syöpätyypeistä non-Hodgkin-lymfoomat ja tietyt ihosyövät olivat merkittävästi yleisempiä kuin muussa väestössä. Ihosyöpien suhteellinen vaara oli suurin vanhimmilla, ja vaaraa ennakoivat äkillisen hyljintäreaktion hoitoon käytetyt lääkkeet. Lymfoomia oli taas suhteellisesti eniten nuorimmilla miehillä aika pian maksansiirron jälkeen.

Tämänkin tutkimuksen antamat tulokset muistuttavat maksansiirron jälkeisen seurannan tärkeydestä. Jatkossa olisi tarvetta löytää tapoja optimoida hyljinnän estolääkitystä niin, että syöpäriski olisi mahdollisimman pieni.

Julkaisu: Åberg, F., Pukkala, E., Sankila, R., Höckerstedt, K., Isoniemi, H.: Risk of malignant neoplasms after liver transplantation: a population-based study. Liver Transpl. 2008; 14: 1428-1436.