Koulutetut selviävät parhaiten syövästään

 

Syövästä selviytymisluvut ovat korkeimmat eniten koulutettujen keskuudessa, ilmenee laajasta suomalaistutkimuksesta. Yksistään vuosina 1996–2005 todetuilla potilailla olisi diagnoosin jälkeisen viiden vuoden aikana voitu estää 4 300 kuolemaa, jos vähemmän koulutetut saataisiin pärjäämään sairautensa jälkeen yhtä hyvin kuin eniten koulutettujen ryhmä.
 
Koulutuksen merkitys myös syövästä selviytymisessä näkyy laajassa aineistossa, jonka Suomen Syöpärekisterin tutkijat kävivät läpi. Parhaiten koulutetut selvisivät järjestelmällisesti muita paremmin sairaudestaan 27 eri syöpätyypissä.
 
Potilaat jaettiin kolmeen ryhmään: peruskoulutuksen saaneet, keskiasteen koulutuksen saaneet sekä korkeasti koulutetut. Lisäksi analysoitiin erillään muista korkeakoulutetuista erityisen terveystietoisten ryhmä: lääkärit, sairaanhoitajat, opettajat jne. Tämän ryhmän selviytymisennuste oli kaikkein parhain.
 
Suomessa syövästä selviytyminen on Euroopan huippua. Koulutuseroja koskeva tutkimus osoittaa, että voidaan vielä löytää tehostamisvaraa. Eriarvoisuus ei niinkään selity hoitotapojen eroilla kuin sillä, että koulutetummat käyvät herkemmin oireistaan lääkärissä ja osallistuvat ahkerimmin syöpäseulontoihin.
 
Koulutus voi auttaa myös selviytymään terveydenhuollon monimutkaisissa järjestelmissä. Korkeimmin koulutetussa ryhmässä parhaiten selvisivät ns. terveysammattilaisten ryhmä, joissa harrastetaan myös enemmän liikuntaa. Alhaisimmin koulutettujen heikompaa selviytymistä saattavat selittää elämäntavat, kuten tupakointi ja alkoholin käyttö.
 

Viiden vuoden syöpäkohtaisia elossaololukuja korkean ja perustason koulutuksen syöpäpotilailla 1996-2005 (%)

Syövän sijainti

Korkea

Perus

Maha, miehet2924
Paksusuoli, naiset6056
Keuhko, miehet119
Rinta, naiset8985
Kohdunkaula7963
Kohdunrunko8882
Munasarja5345
Eturauhanen8780

 

Lähde:

Arun Pokhrel, Pekka Martikainen, Eero Pukkala, Matti Rautalahti, Karri Seppä, Timo Hakulinen. Education, survival and avoidable deaths in cancer patients in Finland. British Journal of Cancer 2010;103:1109-1114.