Kotinäytteet parantavat osallistuvuutta seulontaan

Syyskuussa 2014 International Journal of Cancer-lehdessä julkaistu tutkimus selvitti kohdunkaulan syövän seulontaan osallistumisen parantamista uusintakutsujen ja itse otettavien seulontanäytteiden avulla.

Seulontaohjelman tehokkuuteen vaikuttaa diagnostiikan ja hoidon laadun lisäksi ennen kaikkea suuri osallistumisaktiivisuus. Kohdunkaulasyöpää ehkäisevässä seulontaohjelmassa valtakunnallisesti tavoiteltu 80–85 %:n osallistumisosuus seulontaan kutsuttujen keskuudessa jää saavuttamatta. Joissakin kunnissa osallistuu vain noin 50 % kutsutuista.

Kotona itse otettavat näytteet (engl. self-sampling) ovat uusi mahdollisuus seulontaohjelman osallistuvuuden parantamiseksi. Kotinäytteitä on käytetty tutkimusasetelmassa esimerkiksi Ruotsissa, Britanniassa ja Italiassa. Alankomaissa kotinäytteenotto on päätetty ottaa osaksi kansallista seulontaohjelmaa. Suomessa kotinäytteitä on aikaisemmin käytetty Espoon kaupungin seulontaohjelman yhteydessä toteutetussa tutkimuksessa vuosina 2008–2009.

Vuosina 2011–2012 31 Suomen kuntaa osallistui tutkimukseen, jossa ensi- ja uusintakutsuun osallistumattomille lähetettiin kotiin väline, jolla he saattoivat itse ottaa seulontanäytteen. Näyte postitettiin seulontalaboratorioon, jossa näytteestä tehtiin papilloomavirus (HPV) -testi.

Seulontaan osallistuminen nousi tutkimuskunnissa uusintakutsujen ansiosta ensin 73:sta 80 prosenttiin, ja kotinäytteiden avulla edelleen 83 prosenttiin. Kun alun perin osallistumattomia saatiin näillä keinoin seulonnan piiriin, myös seulonnassa löydettyjen kohdunkaulan syövän vakavien esiasteiden määrä nousi 23 %.

Korkein osallistuvuus, 84 % kutsutuista, saavutettiin niissä kunnissa, joissa molemmissa kutsukirjeissä (ensi- ja uusintakutsu) oli annettu näytteenottoaika valmiiksi. Niissä kunnissa, joissa uusintakutsut sisälsivät vain pyynnön varata aika seulontakäynnille, kokonaisosallistuvuus jäi 80 prosenttiin.

Osallistuminen seulontaan oli muuta väestöä heikompaa nuorimmilla seulontaan kutsutuilla (alle 40-vuotiaat), niillä, joiden äidinkieli oli muu kuin suomi tai ruotsi (maahanmuuttajat), naimattomilla, ja matalammin koulutetuilla. Näissä ryhmissä osallistuvuus jäi kotinäytteiden jälkeenkin vain hieman yli 70 prosenttiin. Erityisesti maahanmuuttajat tulisikin jatkossa huomioida paremmin seulontajärjestelyissä.

Tutkimus osoittaa, että osallistumista joukkotarkastuksiin voidaan parantaa merkittävästi, kun käytetään kutsuissa ennalta annettua näytteenottoaikaa, suositusten mukaista uusintakutsua ja tarvittaessa tarjotaan vielä mahdollisuutta ottaa seulontanäyte itse.

Viitteet:

Virtanen, A., Anttila, A., Luostarinen, T., Malila, N., Nieminen, P. Improving cervical cancer screening attendance in Finland. Int J Cancer 2014. doi: 10.1002/ijc.29176

Virtanen, A., Nieminen, P., Malila, N., Luostarinen, T., Anttila, A., 2013. Itse otettavat näytteet ja uusintakutsut lisäävät osallistumista kohdunkaulasyöpää ehkäiseviin seulontoihin. Duodecim 129, 1709–1717.