Tutkimus

Suomen Syöpärekisteri on aktiivinen syöpätautien tutkimuslaitos, jonka aineiston pohjalta julkaistaan noin kaksi tieteellistä julkaisua joka viikko. Viereiseen palstaan on koottu esimerkinomaisesti linkkejä joihinkin valmistuneisiin  ja käynnissä oleviiin tutkimustuloksiin ja -hankkeisiin. Tyypillisiä aihepiirejä ovat elintapojen ja -ympäristön yhteys syöpäriskiin, syöpäseulontojen tehokkuuden arviointi ja syöpään sairastuneiden ennusteet.
 

Täydellisemmän käsityksen julkaisutoiminnasta saa tutustumalla julkaisuluetteloon, jossa on joukko suomen- ja ruotsinkielisiä julkaisuja mutta pääasiassa vieraskielisiä julkaisuja. 

Focus Oncologiae
Syöpäsäätiö on koonnut eri alojen asiantuntijoita keskustelemaan eri syövistä jo vuosien ajan. Vuonna 2011 Syöpäsäätiön XXXVIII symposiumin aiheena olivat aivokasvaimet. Linkki lehteen kuvasta.