Tilastokuvaus

Syöpärekisteri

Tilastokuvaus
 
Syöpärekisterin tilastot sisältävät tietoja Suomessa asuvista syöpään sairastuneista henkilöistä vuosittain ja aikasarjana. Tilastoissa esitetään tietoja vuodesta 1953 alkaen.
 
Terveydenhuollon viranomaiset ja laitokset sekä terveydenhuollon henkilöstöön kuuluvat ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä antamaan THL:lle asetuksella säädettävät syöpätiedot hallussaan olevista asiakirjoista ja rekistereistä. Syöpäpotilaiden asuinkuntatieto sekä maastamuutto- ja maahanmuuttotiedot saadaan Väestörekisterikeskuksesta ja kuolintiedot Tilastokeskuksesta erillisillä sopimuksilla.
 
Tilasto ilmestyy kerran vuodessa.