Tietopyynnöt

HUOM! Kirjaamo on lomalla 1.7.-31.7.2017, jolloin tietopyyntöjä ei käsitellä. 

Syöpärekisteri on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) valtakunnallinen rekisteri, jota ylläpidetään erityislainsäädännön nojalla. Tietoja kerätään vain tilastointia ja tieteellistä tutkimusta varten.

THL voi myöntää luvan rekisteritietojen luovuttamiseen tieteellistä tutkimusta ja tilastointia varten siten kuin lain terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/89) 4§:n määräyksissä ja henkilötietolain (523/1999) 2–4 luvuissa erikseen säädetään. THL:n lupahakemus

Muita syöpätietoja luovutetaan rekisterin vastaavan lääkärin harkinnan perusteella. Tiedot luovutetaan tunnisteettomina ja taulukkomuotoisena siten, että rekisteröityjen yksityisyyden suoja ei vaarannu. Tietojen pyytäjä on velvollinen antamaan rekisterinpitäjälle selvityksen siitä, mihin pyydettyjä tietoja on tarkoitus käyttää.

Neuvontaa ja lisätietoja antaa Tiina Hakanen: kirjaamo(at)cancer.fi tai puh +358 46 920 7876 

HUOM! Käytä explorer-selainta lomaketta täyttäessäsi.

PDF-tiedostoTietopyyntölomake (143 kB)
PDF-tiedostoHinnasto (428 kB)

Tutustu ennen lomakkeen täyttämistä syöpärekisterin perusmuuttujiin sekä rekisteriselosteen sisältökuvaukseen: 
http://www.cancer.fi/syoparekisteri/rekisterointi/rekisteriseloste/.

Lisätietoja muuttujista antavat rekisteriselosteessa mainitut vastuuhenkilöt.

Ohje Turvapostin lähettämiseen Syöpärekisterille löytyy täältä.