Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut

Koko maan suhteelliset elossaololuvut

 

Hoitovastuualueittaiset suhteelliset elossaololuvut