Pahanlaatuiset veritaudit Suomessa 2008−2014

Maailman terveysjärjestö (WHO) uudisti vuonna 2008 pahanlaatuisten veri- ja imukudostautien luokituksen. Uuden luokittelun ydin on siinä, että erilliset taudit voidaan erottaa toisistaan histologian, sytologian, immunofenotyypityksen, syto- ja molekyyligenetiikan sekä kliinisen taudinkulun perusteella. Uudistettu luokitus mahdollistaa entistä tarkemman diagnoosin jo varhaisessa vaiheessa ja auttaa oikean hoitolinjan valinnassa.

Syöpätilasto sisältää leukemioiden, lymfoomien ja muiden pahanlaatuisten veritautien ilmaantuvuuslukuja toteamisvuoden, sukupuolen ja syövänhoidon erityisvastuualueen mukaan jaoteltuina vuodesta 2008 alkaen.