Tilastot

Syöpätilasto sisältää syövän ilmaantuvuus-, kuolleisuus, vallitsevuus ja elossaolo-osuustilastoja toteamisvuoden, iän ja sukupuolen mukaan jaoteltuina vuodesta 1953 alkaen. Syöpätilasto sisältää koko maan luvut sekä tilastot syövänhoidon erityisvastuualueittain ja sairaanhoitopiireittäin. Tilastot julkaistaan vuosittain noin kahden vuoden viiveellä Suomen Syöpärekisterin vuorovaikutteisessa verkkosovelluksessa sekä taulukoituina verkkosivuilla. 

 

Syöpätilastoja on saatavissa myös kootusti eri syöpäaiheisilta sivustoilta.

NORDCAN (Pohjoismaat): www-dep.iarc.fr/ NORDCAN/FI/frame.asp

European Cancer Observatory (Eurooppa): http://eco.iarc.fr/

GLOBOCAN (koko maailma): http://globocan.iarc.fr/Default.aspx

SEER (Yhdysvallat): seer.cancer.gov/

 

Mikäli julkisesti saatavilla olevat tietolähteet eivät sovellu käytettäväksi, Syöpärekisterissä voidaan toteuttaa myös erikoistaulukointeja. Erilliset tietopyynnöt ovat maksullisia ja niitä pyydetään tietopyyntölomakkeella>> . ( Huom! Käytä explorer -selainta lomaketta täyttäessäsi.)

 

Vuositilasto 2008-2009; teema: morfologiat (klikkaa kuvaa)
2006-2007; teema: ennusteet
2004-2005; teema: kartat

  Huom! Käytä explorer -selainta lomaketta täyttäessäsi.