Finlands cancerregister upprätthåller en databas över alla i Finland diagnostiserade cancerfall sedan 1953. Registret är också ett statistiskt och epidemiologiskt forskningsinstitut som idkar livligt samarbete i hemlandet och utomlands.

Massundersökningsregistret är en
avdelning i Finlands Cancerregister. Registret
planerar, deltar i undersöknings-
verksamheten samt utvärderar
cancerscreeningsprogram i Finland.

Kortfattade fakta om cancer

Översikt över cancerförekomst i Finland enligt cancersjukdom. Förteckningen upptar de vanligaste cancersjukdomarna. Källa: NORDCAN

 

Mest efterfrågad statistik

De här sidorna innehåller den senast uppdaterade cancerstatistiken. Basinformation om cancer och förekomsten av den är ofta tillräcklig.

Kontakt information

Finlands Cancerregister
Institutionen för statistisk och epidemiologisk cancerforskning

Unionsgatan 22
00130 Helsingfors                       
Tel: 09 135 331