Sähköinen syöpäilmoitus

Verkkosivulla voi nyt tehdä Suomen Syöpärekisterille ilmoituksen uudesta syövästä ja syövän hoidoista suojatun yhteyden kautta.

Tästä sähköiseen syöpäilmoitukseen.

Kyseessä on uusi tapa ilmoittaa rekisteriin syöpätapauksen kliiniset tiedot sairauden toteamisvaiheessa ja hoitotiedot reaaliaikaisesti. Aiempi paperinen ilmoituslomake korvataan kolmella erillisellä ilmoituspohjalla. Ensimmäinen oli ilmoitus uudesta syöpätapauksesta, joka otettiin käyttöön 29.2.2016. Hoitotietojen ilmoituslomake on otettu käyttöön 8.11.2016. Myöhemmin julkaisemme vielä seurantalomakkeen, jolla voi ilmoittaa tapauksen uusiutumisen tai leviämisen. 

”Uusi syöpä” –lomakkeella tiedot uusista syöpätapauksista

Lomakkeen täyttäminen on pyritty tekemään mahdollisimman nopeaksi ja yksinkertaiseksi alasvetovalikoiden avulla. Kysyttäviä tietokenttiä on rajoitetusti: ICD-10:n mukainen diagnoosi, toteamisaika ja -tapa, PAD, sekä levinneisyys. Kuolintodistustiedot saadaan Syöpärekisteriin Tilastokeskuksesta.

Hoitoilmoituksella syöpään annetut hoidot reaaliaikaisesti

Potilaan jokainen hoito voidaan antaa erillisellä ilmoituksella, koska ilmoitussisältö on lyhyt. Tavoitteena on kerätä primaarivaiheen hoitotiedot. Lomakkeella kysyttäviä tietoja ovat hoidettava syöpä ja annettu hoito. Hoitotieto voidaan antaa THL:n toimenpidekoodilla tai vapaan tekstin kentässä. Hoidolle on määritettävä aloitusajankohta. Oletuksena on, että ilmoittaja on myös hoitoa antanut terveydenhuollon yksikkö. Tietojen lähettämisen jälkeen täyttäjä voi vielä tulostaa annetuista tiedoista yhteenvedon.

Kyse on nettilomakkeista, jotka soveltuvat parhaiten yksittäisten syöpätapausten ja hoitotietojen ilmoittamiseen. Sairaalan/toimipaikan rajapintaratkaisuja varten tietokentät ja kenttien määrittelyt löytyvät ilmoitusten tietokantamalleista.

MITEN ILMOITUS TEHDÄÄN?

Palveluun luodaan tunnus käyttämällä oman työpaikan sähköpostiosoitetta. Työpaikan sähköpostiosoitetta käytetään siksi, että potilaan diagnoosi- ja hoitotiedot kohdentuisivat johonkin laitokseen. Tämän vuoksi mm. yliopistojen sähköpostiosoitteella rekisteröityminen ei onnistu. Tunnus on työpaikkasidonnainen ja henkilökohtainen. Rekisteröitymisen jälkeen käyttäjätunnus on oma sähköpostiosoite. Potilas identifioidaan antamalla henkilötunnus ja nimitiedot. Palveluun syötetään yksi syöpä kerrallaan. Jos potilaalla on useita syöpiä, jokaisesta täytetään erillinen ilmoitus.

Sähköiseen palveluun liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen kysy(at)cancer.fi.