Patologian ilmoitus

Syöpärekisteriin tehdään ilmoitus kaikista potilaista, joilla on todettu pahanlaatuinen kasvain tai siihen verrattavissa oleva sairaus tai joilla on sellaista vahvasti epäilty.

Alla on tarkennuksia patologian laboratorioilmoituksia koskien. Morfologiakoodit perustuvat WHO:n nk. sinisten kirjojen käyttämään ICDO-3-koodistoon, joka on morfologian osalta yhtenevä patologian laboratorioissa laajasti käytetyn viisinumeroisen SNOMED-koodin (ns. vanha SNOMED) kanssa. Topografian suhteen on viitattu vanhoihin SNOMED-koodeihin. 

Näytteen kaikki diagnoosit tulee ilmoittaa, jos jokin niistä täyttää yhdenkin alla mainituista ehdoista.

Kaikki pahanlaatuiset (invasiiviset) kasvaimet ja tilat.

Kaikki näytteet joissa morfologiakoodi on M8- tai M9-alkuinen ja viides merkki (kasvaimen pahanlaatuisuus eli behavior) on 3 tai suurempi.

Kaikki aivojen ja keskushermoston kasvaimet riippumatta siitä onko kyseessä pahan- tai hyvänlaatuinen tai pahanlaatuisuudeltaan epäselvä kasvain.

Näytteet joissa SNOMED topografia on TX-alkuinen – ei kuitenkaan  TXX-,  TXY- tai  TX0-alkuiset (poikkeus:  otetaan TX09-alkuiset jaTX0090) ja morfologiakoodi on M8- tai M9-alkuinen.

In situ-syövät syövät eli pinnalliset syövät lukuun ottamatta ihoa (melanooma in situt ilmoitetaan)

Näytteet joissa morfologia on M8- tai M9-alkuinen ja viides merkki (kasvaimen pahanlaatuisuus eli behavior) on 2 pois lukien topografiat T01000 tai T02-alkuiset (paitsi jos morfologiakoodi on M872-alkuinen eli melanooma)

HSIL (ent. dysplasia gravis) naisen sukuelimissä.

Vanha SNOMED topografia on T80-T83-alkuinen ja morfologia on M74008 tai M74007

Ihon tyvisolusyövät (basaliomat)

Ilmoitetaan myös jos morfologia on koodattu M80901 (SNOMED topografia on T01- tai T02-alkuinen).

Munasarjojen borderline ja muut pahanlaatuisuudeltaan epäselväksi aiemmin luokitellut kasvaimet, kuten uroteelin neoplasiat, neuroendokriiniset kasvaimet, GIST, myelofibroosi, myeloproliferatiiviset tilat, polycytemia vera.

Vanha SNOMED topografia on T87-alkuinen vaikka morfologiakoodin viides merkki on 1.

Vanha SNOMED topografia on T73-T75-alkuinen ja morfologiakoodi on M8130-alkuinen.

Tapaukset joissa morfologiakoodi on M824-alkuinen, M935-M936-alkuinen tai M996-alkuinen vaikka koodin viides merkki on 1.

Morfologiakoodit M99501 (vanha polycytemia veran koodi), M89361 (GIST) ja M88001 (GIST osassa laboratorioita).

Sytologiset näytteet joissa on maligni löydös tai sen epäily.

Papa-luokka 5 (V) aina sekä Papa-luokka 4 (IV) kun kyse ei ole virtsanäyte (T7X100)

Muut:  thymoma, feokromosytooma ja teratooma

Nämä tulkitaan nykyisin pahanlaatuisiksi (maligni) mutta niiden koodauksessa voi olla vaihtelevuutta, joten ilmoitetaan myös jos morfologiakoodi on M85800, M87000 tai M90800.

QPatin erityisominaisuudet: Jos takaliite sisältää merkkijonon BORDERLINE tai CARCINOMA tai jos takaliite alkaa merkkijonoilla MALIGN tai SEMIMALIGN. 

Patologian ilmoituksen tietokantamalli.

Tiedonsiirtoa varten SFTP-tiedonsiirto-ohjeet.