« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Syöpärekisteri » Rekisteröinti » Ohjekirje 1990

Ohjekirje 1990

LÄÄKINTÖHALLITUKSEN
OHJEKIRJE Nro 6/1990 - Ilmoitus syöpärekisteriin syöpätapauksesta

LÄÄKINTÖHALLITUS
Helsinki 21.11.1990
DNo 4776/02/90

Terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun lain (556/89) 3 §:n nojalla lääkintöhallitus antaa jakelussa mainituille seuraavat ohjeet terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun asetuksen (774/89) 7 §:ssä tarkoitettuun syöpärekisteriin todetuista syöpätapauksista tehtävistä ilmoituksista.

1. YLEISTÄ

Terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun lain 2 §:n ja asetuksen 1 §:n mukaan lääkintöhallitus voi pitää syöpärekisteriä. Asetuksen 11 §:n nojalla lääkintöhallitus on tehnyt Suomen Syöpäyhdistys ry:n kanssa sopimuksen rekisterin teknisestä ylläpitämisestä.

Terveydenhuollon viranomaiset ja laitokset sekä lääkintöhallituksen alaiseen terveydenhuoltohenkilöstöön kuuluvat ovat lain 3 §:n nojalla velvollisia salassapitosäännösten estämättä antamaan maksutta lääkintöhallitukselle asetuksen 7 §:ssä tarkoitetut tiedot hallussaan olevista asiakirjoista ja rekistereistä.

Syöpärekisteriin talletetaan syöpätautien esiintyvyyden, ennalta ehkäisyn, hoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen sekä palveluiden käytön kannalta tarpeelliset tiedot. Näitä ovat potilaan henkilötiedot, syöpää koskevat tiedot ja kuolintodistustiedot.

2. ILMOITUS SYÖPÄTAPAUKSESTA

Lääkintöhallitus antaa terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetussa asetuksessa mainittujen tietojen toimittamistavasta ja muodosta seuraavat ohjeet.
Lääkintöhallituksen syöpärekisteriin lähetetään ilmoitus jokaisesta Suomessa todetusta syöpätautitapauksesta ja myös sellaiseksi epäillystä tapauksesta.

Ilmoitusvelvollisia ovat lääkärit, hammaslääkärit, sairaalat sekä laboratoriot, joissa tehdään histologisia tai sytologisia tutkimuksia tai syöpädiagnostiikkaan liittyviä kliinis-kemiallisia tai hematologisia tutkimuksia. Ilmoitus tehdään riippumatta siitä, onko joku toinen jo tehnyt ilmoituksen aikaisemmin tai todennäköisesti tekee ilmoituksen myöhemmin. Myös lääketieteellisessä tai oikeuslääketieteellisessä ruumiinavauksessa todetusta syövästä on lähetettävä ilmoitus.

Ilmoituslomakkeet saa Syöpärekisterin internetsivulta. Ilmoitukset lähetetään osoitteella Syöpärekisteri, Unioninkatu 22, 00130 Helsinki. 
Syöpäilmoitusten automaatista tiedonsiirtoa varten syöpärekisterin IT-rajapintoja ollaan parhaillaan uudistamassa. Ajantasaiset tiedot tulevista rajapinnoista, siirtotavoista sekä aikataulusta saat parhaiten osoitteesta systemsupport@cancer.fi. Rajapintojen valmistuttua määrittelyt julkaistaan tällä sivustolla.


3. OHJEKIRJEEN VOIMAANTULO JA VOIMASSAOLOAIKA

Tämä ohjekirje tuli voimaan 1.1.1991 ja on voimassa toistaiseksi.

Asia on käsitelty lääkintöhallituksen istunnossa.

Pääjohtaja MATTI RUOKOLA
Erikoissuunnittelija ANJA RASIMUS
Sähköinen syöpäilmoitus
Tulostettava paperilomake

23.9.2017 klo 08:35:54