Rekisteröinti

Syöpärekisteriin ilmoitetaan jokainen Suomessa todettu syöpätapaus tai sellaisen vahva epäily. Lisäksi ilmoitettavia sairauksia ovat keskushermoston hyvänlaatuiset kasvaimet, pintasyövät (in situ –tasoiset) ja osa pahanlaatuisuudeltaan epäselvistä kasvaintaudeista. Tarkemman ohjeet ilmoitettavista sairauksista löytyy kliinisen ja patologisen ilmoituksen ohjeista. 

Terveydenhuoltohenkilöstö (esim. lääkärit, hammaslääkärit, sairaanhoitajat) on velvollinen ilmoittamaan tiedot syöpärekisteriin. Ilmoitus uudesta tapauksesta tehdään siinä vaiheessa, kun syöpä todetaan. Hoitotietoja voidaan antaa jatkuvasti aina hoitotapahtuman tai -jakson päättyessä. Ensisijaisesti toivomme sähköisiä ilmoituksia, joko verkkolomakkeen avulla tai suoraan tietojärjestelmästä tehtynä siirtona (ilmoitusten tietokantamallit).

Paperi-ilmoituksia ei käytetä enää tiedonkeruussa mutta otamme niitä vastaan vielä vuonna 2017. (Uuden tietomäärittelyn mukainen paperilomake.)

Syöpäilmoitusten automaattista tiedonsiirtoa varten syöpärekisterin IT-rajapintoja ollaan parhaillaan uudistamassa. Ajantasaiset tiedot tulevista rajapinnoista, siirtotavoista sekä aikataulusta saat parhaiten osoitteesta systemsupport@cancer.fi. (SFTP -tiedonsiirron ohjeet). 

Syöpärekisterissä muokataan syöpäilmoituksista ja Tilastokeskuksesta saatavista kuolintodistustiedoista tilastolliseen ja tutkimuskäyttöön soveltuva tietokanta. Syöpärekisterin tietokanta sisältää tiedot vuodesta 1953 lähtien Suomessa todetuista syövistä. Tietoja voi pyytää asianmukaisin luvin tutkimusta varten tietopyyntölomakkeella. Tilastotietoja voi itse räätälöidä interaktiivisen käyttöliittymän avulla.

 

Päivitetty 26.4.2017