Mitä joukkotarkastus tarkoittaa?

Joukkotarkastuksella eli väestöseulonnalla tarkoitetaan jonkin taudin tai muun terveydelle haitallisena pidetyn ominaisuuden järjestelmällistä etsimistä koko väestöstä. Seulonnalla pyritään löytämään tauti tai haitallinen ominaisuus mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin tauti voidaan vielä estää tai parantaa.

Syöpäseulonnan tavoitteena on vähentää seulottavan syöpätaudin aiheuttamia kuolemia. Väestöpohjaisen seulontaohjelman käynnistäminen edellyttää, että seulonnan hyödyt ja haitat on punnittu tarkoin, myös kansanterveyden näkökulmasta.

Suomessa kunnat järjestävät ja tarjoavat Valtioneuvoston asetuksen perusteella maksuttomia kohdunkaulan syövän ja rintasyövän seulontoja naisväestölleen. Asetuksen mukaan kohdunkaulan syöpää ehkäisevää seulontaa tulee tarjota 30–60-vuotiaille ja rintasyöpäseulontaa 50–69-vuotiaille naisille. Lakisääteisten seulontojen lisäksi vuodesta 2004 lähtien osassa kuntia on toteutettu suolistosyövän väestöseulonta. Tämä on toistaiseksi ainoa myös miehille suunnattu seulonta

Kunnilla on velvoite toimittaa  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rekisteriin yksilötasoiset tiedot toteuttamistaan seulonnoista. Velvoite perustuu lakiin ja asetukseen Terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä. THL on tehnyt syöpä- ja joukkotarkastusrekisteriensä ylläpidosta sopimuksen Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa, joten seulontaan kutsuttuja ja seulonnassa tarkastettujen henkilöiden tiedot (joukkotarkastusilmoitukset) kerätään Suomen Syöpärekisterin Joukkotarkastusrekisteriin.