Seulonnan toteutus

Seulonta on ketju toimenpiteitä seulottavien henkilöiden määrittelystä (poiminta) ja kutsumisesta itse seulontatestin suoritukseen (tarkastus) ja lopulta löytyneen taudin hoitoon. Seulonnan tavoitteena on mahdollisimman suuri vaikuttavuus kohtuullisin kustannuksin. Vaikuttavuus mitataan seulottavan taudin aiheuttaman kuolleisuuden pienenemänä, kohdunkaulan syövässä kuitenkin ilmaantuvuuden pienenemänä. Minkä hyvänsä seulontaketjun osan heikkous on yhtäläinen vaara tehokkaan, kustannusvaikuttavan seulonnan toteuttamiselle. Laatuvaatimusten tuleekin kohdistua koko seulontaprosessiin ja sen arviointi voi tapahtua vain vaikuttavuuden ja tehokkuuden mittaamisella.

Poimintatiedot perustuvat kuntien antamiin tietoihin kunakin seulontavuonna (kalenterivuosi) seulottavista ikäryhmistä (syntymävuodet). Poiminnat voidaan hoitaa Syöpäjärjestöjen kutsupalvelun kautta keskitetysti, mutta osa hoidetaan kuntien omana toimintana tai muiden seulojien toimesta. Poimintojen tulee perustua riittävän tuoreeseen väestötietojärjestelmän tietoon, jolloin myös henkilötunnus on virheetön ja nimi- ja osoitetiedot tulevat siinä muodossa kuin ne on väestötietojärjestelmään kirjattu.

Seulontakutsut lähetetään joko kuntien toimesta tai seulontakeskuksista. Henkilökohtaiset kutsukirjeet lähetetään Väestörekisteripoiminnoista saatavien tietojen perusteella kuntien tai seulontakeskusten aikataulujen mukaisesti. Jos ensikutsuun ei tule vastausta on mahdollista lähettää muistutus eli ns. uusintakutsu.

Tarkastustietojen keräämistä varten on laadittu omat lomakkeensa rintasyövän ja kohdunkaulan syövän seulonnalle. Lomakkeiden toimitus seulontakeskuksiin tapahtuu väestöpoimintojen jälkeen siten, että lomakkeille on esipainettu kutsuttavien henkilöiden perustiedot valmiiksi. Myös sähköisiä "lomakkeita" voidaan käyttää. Tällöin kutsuttujen henkilöiden perustiedot viedään tietojärjestelmään tarkastusten pohjaksi.

Seulontaan osallistuneelle tulee toimittaa henkilökohtainen vastauskirje, jossa seulontatestin tulos kerrotaan selkeästi. Seulontatestipositiivisten henkilöiden jatkotutkimus- ja hoitoonohjauskäytäntöjen ja -resurssien on oltava valmiina kun seulontatoimintaa käynnistetään.