Joukkotarkastusrekisterin tehtävät

Joukkotarkastusrekisteriin kerätään tiedot koko maan seulontakutsuista ja -tarkastuksista. Vuosittain tietoja kertyy noin 450 000 kutsusta ja 360 000 tarkastuksesta.

Kerätyistä tiedoista tuotetaan seulonnan vuositilastot, jotka julkaistaan osana valtakunnallista syöpätilastoa. Sairaanhoitopiirikohtaiset tilastot ovat nähtävillä Tilastot-välilehdellä. Kuntakohtaisia tietoja voi tilata Joukkotarkastusrekisteristä.

Joukkotarkastusrekisterin tehtävä syöpäseulonnan asiantuntijana on neuvoa ja auttaa kuntia tarjoamaan parasta mahdollista syöpäseulontaa asukkailleen ja ennakoida väestöseulontojen tulevaisuutta.

Joukkotarkastusrekisterin yhteydessä toimivasta Suomen Syöpäyhdistyksen kutsupalvelusta voi tilata myös syöpäseulontojen toteuttamiseen liittyvää palvelutoimintaa. Kutsupalvelu organisoi kuntien toimeksiannosta kohdeväestön poiminnan Väestörekisteristä ja on yhteydessä seulontakeskuksiin. Lisäksi kutsupalvelu huolehtii kutsukirjeiden, seulontalomakkeiden sekä muun seulonnoissa käytettävän materiaalin tuottamisesta.