Tutkimustoiminta

Joukkotarkastusrekisterin yhtenä tehtävänä on arvioida syöpäseulontojen tuloksia. Väestöpohjaisten seulontojen tulee perustua luotettavaan näyttöön vaikuttavuudesta. Myös seulonnan hyväksyttävyydestä, vaikutuksista elämän laatuun ja kustannuksista tarvitaan tutkimustietoja. Joukkotarkastusten arviointitutkimukset sisältävät uusien seulontojen suunnittelua, käynnissä olevien ohjelmien uudistamishankkeita sekä seulontojen laadun arviointia. Rekisteri tekee sekä väestöpohjaisten seulontaohjelmien arvioita että uusien testien arviointia.

Joukkotarkastusrekisterin vaikuttavuustutkimus perustuu joukkotarkastus- ja syöpärekisteritietokantojen yhdistämiseen.

Tutustu Suomen Syöpärekisterin julkaisuluetteloon >>

Lisätietoja: Ahti Anttila, Joukkotarkastusrekisterin tutkimusjohtaja