Suomalainen suolistosyövän seulontaohjelma

Miten seulonta toimii?

Syyskuussa 2004 suolistosyövän väestöseulonta käynnistyi runsaan 20 kunnan alueella eri puolilla maata. Vuoden 2007 aikana mukana on jo yli 170 kuntaa.

Seulonta pohjautuu piilevän veren osoittamiseen ulosteesta siten, että kotona otetaan kolmena päivänä ulostenäytteet, jotka postitetaan seulontakeskukseen analysoitavaksi. Jos näytteissä todetaan piilevää verta, ohjataan seulottava oman kotikunnan terveyskeskuksen kautta jatkotutkimuksiin, ensisijaisesti suoliston tähystykseen eli kolonoskopiaan.

Kunnilla on mahdollisuus käynnistää seulonta myös vuosien 2006-2007 aikana. Seulontatestien postitus, tulkinta, vastausten lähettäminen ja tietojen tallennus tehdään keskitetysti kunnilta perittävällä seulontamaksulla. Syöpäjärjestöt vastaavat väestön osoitetietojen hankkimisesta Väestörekisterikeskuksesta koko maan osalta, jotta järjestelmän yhtenäinen toiminta taataan.

Keitä seulotaan?

Suomessa seulonta kohdistetaan 60-69-vuotiaisiin miehiin ja naisiin. Seulonta aloitetaan
60-64-vuotiaista, mutta jo viiden vuoden kuluttua seulonnassa on mukana 60-69-vuotiaita.

Kahtena ensimmäisenä seulontavuotena vain noin 15% kohdeikäryhmästä seulotaan, mutta seulottavien osuus kasvaa vuosittain siten, että 10 vuoden kuluessa koko ikäryhmä kuuluu seulonnan piiriin. Tällä tavalla varmistetaan toisaalta toiminnan arviointi ja toisaalta terveyden-huollon voimavarojen riittävyys. Seulontatestit toistetaan joka toinen vuosi.

Miksi seulontaohjelma?

Suolistosyövän seulonnan vaikuttavuus, joka mitataan suolistosyövän aiheuttaman kuolleisuuden vähenemisenä, on pitävästi todettu, mutta laajamittaisen väestöseulonnan toimivuus on Suomen oloissa vielä osoittamatta.

Muita avoimia kysymyksiä ovat mm. osallistumishalukkuus ja seulontaohjelman kustannukset sekä jatkotutkimusten järjestäminen ja laadun valvonta. Näihin kysymyksiin saadaan vastaus sitten, kun seulontaohjelma on käynnistetty ja toiminnan alkuvaiheen tiedoista tehdään ensimmäiset yhteenvedot.

Miksi arviointia tarvitaan?

Uusi seulontaohjelma on käynnistettävä siten, että sen toimivuus ja vaikuttavuus voidaan arvioida. Suolistosyövän seulontaohjelman suunnittelussa on pyritty varmistamaan, että vertailuryhmästä kertyy riittävän iso luotettavien arvioiden tekemiseen. Täten ohjelman noudattaminen käynnistysvaiheessa takaa sen, että seulonnan avulla saavutettava suolistosyöpäkuolleisuuden aleneminen saadaan osoitetuksi myös Suomessa.

Raportti: Suolistosyövän seulontaohjelman käynnistäminen Suomessa 2004-2006 (pdf) >>

Keitä kutsutaan ja koska:

Kutsuikäryhmät kunnittain 2015 (pdf) >>
Kutsuikäryhmät kunnittain 2014 (pdf) >>
Kutsuikäryhmät kunnittain 2013 (pdf) >>
Kutsuikäryhmät kunnittain 2012 (pdf) >>
 

 

Kolonoskopialomake (pdf) >>