Rintasyövän seulonta

Rintasyöpä on ollut suomalaisten naisten yleisin syöpätauti 1960-luvulta lähtien. Syövän esiintyvyys on alhainen alle 30-vuotiailla ja alkaa kasvaa 45. ikävuoden jälkeen. Vuonna 2007 Suomessa todettiin yli 4000 rintasyöpätapausta, joista noin 1200 rintasyöpäseulonnassa. Vuoteen 2020 mennessä arvioidaan vuosittain ilmaantuvan 3150 uutta syöpätapausta, joista naisilla rintasyövän arvioidaan aiheuttavan kolmanneksen.

Vaikka uusien rintasyöpien määrä Suomessa on viimeisten vuosikymmenten aikana moninkertaistunut, on rintasyöpäkuolleisuudessa tapahtunut vain vähäistä kasvua. Noin yhdeksän kymmenestä rintasyöpään sairastuneesta on elossa viiden vuoden kuluttua taudin toteamisesta. Korkean elossaolovun katsotaan johtuvan tehokkaista syöpähoidoista ja varhaisessa vaiheessa tehdyistä syöpädiagnooseista.
Rintasyöpäseulonnan tarkoituksena on rintasyöpäkuolleisuuden vähentäminen. Seulonnan avulla syöpä pyritään löytämään piilevässä vaiheessa, eli silloin, kun kasvain ei ole käsin tunnettavissa eikä tauti aiheuta oireita.

Rintasyöpäseulonta perustuu mammografiatestiin eli rintojen röntgentutkimukseen, jossa rinnoista otetaan yhden tai useamman suunnan röntgenkuvat. Jos mammografialöydös on poikkeava, kutsutaan täydentäviin tutkimuksiin. Tällaisia tutkimuksia voivat olla lisämammografiakuvat, kaikututkimus (ultraäänitutkimus), pneumokystografia (nesterakkulan tyhjennys ja kuvaus), duktografia (maitotiehyeen varjoainekuvaus) sekä ohutneula- ja paksuneulanäytetutkimus. Jos jatkotutkimuksissa ei voida sulkea pois syövän mahdollisuutta, otetaan koepala kasvaimen lopullisen laadun selvittämiseksi. 

Suomalainen rintasyövän seulontaohjelma

Valtakunnallinen rintasyöpäseulonta käynnistyi Suomessa vuonna 1987. Valtioneuvoston seulonta-asetukseen (1339/2006) perustuen suomalaiset kunnat järjestävät maksuttomia seulontoja 50-69-vuotiaille, vuonna 1947 tai sen jälkeen syntyneille naisille joka toinen vuosi. Seulontakutsun saa vuosittain yli 300 000 naista.


Rintasyöpäseulontoja toteuttavat Suomen Terveystalo Oyj, Suomen Syöpäyhdistys jäsenjärjestöineen sekä muutamat muut yksityiset ja kunnalliset tutkimusyksiköt. Seulottaville naisille lähetetään henkilökohtainen, kirjallinen seulontakutsu. Myös seulonnan tuloksista ilmoitetaan kirjallisesti.
Tutustu tilastoihin >>

Seulontojen kutsu- ja tarkastustiedot lähetetään Suomen Syöpärekisterin yhteydessä toimivaan Joukkotarkastusrekisteriin, joka ylläpitää valtakunnallista rintasyövän joukkotarkastusrekisteriä ja toimittaa valtakunnallisen seulontatilaston.

Jatkuu>>