Syöpärekisteri

7.3.2017

Syöpä Suomessa 2016

Suomessa  on rekisteröity syöpiä kattavasti jo yli 60 vuoden ajan. Syöpätietouden lisäämiseksi julkaistaan uudistunut Syöpä Suomessa – katsaus nyt ensimmäistä kertaa verkkojulkaisuna. Tavoitteena on antaa kaikille aiheesta kiinnostuneille Suomea koskevaa syöpätietoutta, joka pohjautuu tutkittuun tietoon ja kattaa koko suomalaisen väestön. Julkaisussa kuvataan syöpätautien yleisyyttä, rekisteröintiä ja sen merkitystä syöpätaakan seurannassa, sekä syöpäseulontojen ajankohtaisia tietoja. Syöpää numeroina on mahdollista tarkastella myös interaktiivisen tilastoliittymän kautta http://tilastot.syoparekisteri.fi/ .

Julkaisu perustuu valtaosin Suomen Syöpärekisterin väestölähtöiseen syöpien rekisteröintiin, syöpien väestöseulontoihin sekä oman tutkimustyön tuloksiin. Syöpärekisteri muodostaa maailmassakin ainutlaatuisen tietovarannon, josta hyötyvät kaikki kansalaiset. Artikkeleiden kirjoittajien lisäksi julkaistun materiaalin tuottamiseen ovat osallistuneet kaikki syöpärekisterin työntekijät. Haluammekin kiittää kaikkia julkaisun tekoon osallistuneita niin Suomen Syöpärekisterissä kuin Suomen Syöpäyhdistyksessäkin.

Nea Malila
Suomen Syöpärekisterin johtaja      

Janne Pitkäniemi 
Suomen Syöpärekisterin tilastojohtaja