Terveyden edistäminen

Terveyden edistäminen

Syöpäjärjestöt koordinoi Raha-automaattiyhdistyksen tukemaa nuorten tupakoinnin vähentämis- ja ennaltaehkäisyhanketta Suomessa. Hankkeeseen kuuluu monia eri kampanjoita, mutta niitä yhdistää yhteinen verkkosivusto www.fressis.fi. Se toimii myös virtuaalisena lopettamistukena erityisesti nuorille.

Nuorten tupakoinnin vähentämiseen ja ennaltaehkäisyyn tähtää myös sivusto www.röökikroppa.fi Se tarjoaa tietoa, miten tupakointi vaikuttaa ulkonäköön ja terveyteen.

Syöpäjärjestöt on ollut mukana laatimassa sivustoa www.tyokalupakki.net. Se on suunnattu terveystiedon opettajille, terveydenhoitajille ja muille nuorten parissa työskenteleville ja sieltä löytyy tietoa mm. ala- ja yläkouluikäisiä opettaville sekä ammattioppilaitoksissa työskenteleville opettajille.

Syöpäjärjestöt on mukana valtakunnallisen Stumppi -tupakkaneuvontapuhelimen taustaryhmässä. Syöpäjärjestöt on yhdessä muiden kansanterveysjärjestöjen kanssa vaatinut jatkuvaa tupakkapolitiikan kehittämistä, jossa tavoitteena on savuton Suomi vuoteen 2040 mennessä. Syöpäjärjestöt selvittää yhdessä muiden kansanterveysjärjestöjen kanssa säännöllisesti tupakkaan liittyviä asenteita.

Keväisin Syöpäjärjestöt yhdessä Ilmatieteen laitoksen ja Säteilyturvakeskuksen kanssa muistuttaa auringonoton vaaroista. Erityisesti pyritään vaikuttamaan vanhempiin, jotta he suojelisivat lapsiaan liialta auringolta. 

Liikunta on myös tehokas keino vähentää syövän vaaraa. Syöpäjärjestöt järjestävät teemaan liittyviä tapahtumia ja ylläpitävät aiheeseen liittyvää tietoa cancer.fi-sivustolla. Lue lisää liikunnan terveyttä edistävästä vaikutuksesta>>


Päivitetty 5.3.2013