Suomen Syöpäyhdistys

Suomen Syöpäyhdistys ry on Suomen suurimpia kansanterveysjärjestöjä. Tähän valtakunnalliseen keskusjärjestöön kuuluu 12 maakunnallista syöpäyhdistystä ja viisi potilasyhdistystä. Yhteensä jäsenjärjestöihin kuuluu noin 130 000 jäsentä.

Suomen Syöpäyhdistys jäsenjärjestöineen tukee ja kuntouttaa syöpäpotilaita ja heidän läheisiään sekä kannustaa väestöä entistä vastuullisempaan käyttäytymiseen edistämällä terveyttä, tiedottamalla syövästä, ylläpitämällä syöpäpoliklinikoita sekä solu- ja kudoslaboratorioita ja tukemalla tieteellistä syöpätutkimusta.

Yhdistys saa varat toimintaansa lahjoituksista ja testamenteista, keräyskampanjoista, jäsenmaksuista, laboratoriopalveluista sekä raha-automaattivaroista.

Suomen Syöpäyhdistyksessä työskentelee noin 60 henkilöä ja sen jäsenjärjestöissä noin 160.


Yhteystiedot

Yhteystiedot-sivulle >>


Luottamushenkilöt

Tiedot Suomen Syöpäyhdistyksen luottamushenkilöistä >>


Toimintasuunnitelma

Vuoden 2015 toimintasuunnitelma>>

 Päivitetty 18.3.2014