Saattohoito ja kuolema

Saattohoito on turvallista ja jatkuvaa oireenmukaista hoitoa, jossa kunnioitetaan ihmisarvoa ja läheisten merkitystä. Tavoitteena on, että kuolema olisi mahdollisimman oireeton ja turvallinen ja että läheiset selviytyisivät potilaan poismenosta.

Päätöksen saattohoitoon siirtymisestä tekee erikoissairaanhoidon lääkäri. Usein päätöstä edeltää oireenmukainen hoito, johon on siirrytty, kun parantavat hoidot eivät enää ole tuottaneet tulosta. Saattohoitoon tarvitaan lääkärin lähete.

Saattohoidon aloittamiseen liittyy usein elämän pituuden ennustaminen, joka perustuu taudin luonteeseen sekä potilaan toimintakyvyssä, yleisvoinnissa ja oireissa tapahtuviin muutoksiin. Tarkkaa ennustetta ei silti useinkaan voi tehdä. Hoitojen kehittyminen on vaikuttanut saattohoidon kestoon siten, että potilaan yleistila voi pysyä hyvänä varsin pitkään, mutta saattaa romahtaa yhtäkkiä, ja kuolema seuraa nopeasti.

Pääsääntönä saattohoidossa on, että siinä taataan potilaan olon mukavuus ja oireettomuus. Oireenmukainen lääkehoito, potilaan ja läheisten tukeminen, miellyttävä ympäristö ja arvokas ja inhimillinen kohtelu kuuluvat aina saattohoitoon. Pitkälle edennyt sairaus saattaa aiheuttaa monenlaisia oireita, joihin löytyy erilaisia hoitotapoja. Kivunlievitykseen on olemassa monia tehokkaita keinoja, joilla taltutetaan miltei kaikenlaiset kivut.

Potilaan ahdistusta vähentää tunne siitä, että häntä kuunnellaan ja hänen toiveensa otetaan huomioon. Erityisesti tieto kivunlievityksen monista mahdollisuuksista helpottaa.

Lähde
Juha Hänninen: Saattohoito – potilaan ja omaisen opas. 13. uudistettu painos 2012. Opasta voi tiedustella Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksestä. Tilaa opas yhdistyksen sivuilta>>

PDF-tiedostoSaattohoito-opas 2012 (2.1 MB)
Potilaan ja omaisen opas, 13. uudistettu painos. Opas on julkaistu 2012.