Eettiset periaatteet

Syöpäjärjestöjen neuvontapalvelu on vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunnan (PuhEet) jäsen.

Neuvottelukunnassa on edustettuna hyväksyttyjen yhteisöjen lisäksi tietosuojavaltuutetun toimisto, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom sekä sosiaali- ja terveysministeriö.

Neuvottelukuntaan kuuluvien yhteisöjen toteuttama puhelin- ja nettiauttaminen on eettisten periaatteiden mukaista. Periaatteissa määritellään neuvottelukuntaan kuuluvien yhteisöjen tarjoaman palvelun tavoite sekä oikeudet ja velvollisuudet yhteydenottajalle, palvelun ylläpitäjäyhteisölle ja päivystäjälle.

Lue lisää eettisistä periaatteista PuhEet-sivuilta>>